Historia starań

Kalendarium starań o pozwolenie na realizację projektu inwestycyjnego
pn. „Siedem Dolin”

 

31.08.2004r. Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna podejmuje uchwałę o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. (dokument w zasobach UMiG Muszyna)
13.06.2005r. Postanowienie Dyrektora Popradzkiego parku Krajobrazowego nr ZPPK.7045/ZJ-9/05) pozytywnie opiniujące Studium. (dokument w zasobach UMiG Muszyna)
21.09.2005r. Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna podejmuje uchwałę Nr XXX/362/2005 o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu sportowo-rekreacyjnego „Szczwaniczek” na terenie wsi Złockie i Jastrzębik. (dokument w zasobach UMiG Muszyna)
04.05.2006r. Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zwraca się do Wojewody Małopolskiego o uzgodnienie ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (dokument w zasobach UMiG Muszyna)
24.05.2006r. Postanowienie Dyrektora Popradzkiego Parku Krajobrazowego, znak: ZPPK.7041-ZJ-8-06, odmawiające uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu sportowo-rekreacyjnego „Szczwaniczek” na terenie wsi Złockie i Jastrzębik. (dokument w zasobach UMiG Muszyna)
12.07.2006r. Pismo Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna i Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do Wojewody Małopolskiego w sprawie zmiany Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 5/05 w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. (dokument w zasobach UMiG Muszyna)
18.07.2006r. Pismo Społecznego Komitetu Wspierającego Budowę Stacji Narciarskich Siedem Dolin do Wojewody Małopolskiego przekazujące podpsiu mieszkańców wsi Złockie i Szczawnik, wspierająca pomysł realizacji tej inwestycji. (zobacz dokument)
28.07.2006r. Odmowa Wojewody Małopolskiego zmiany Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 5/05 w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. (dokument w zasobach UMiG Muszyna)
02.06.2006r. Zażalenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na postanowienie Dyrektora Popradzkiego Parku Krajobrazowego. (dokument w zasobach UMiG Muszyna)
06.09.2006r. Postanowienie Ministra Środowiska, znak; DLOPiKp286/3-72/6152/06/tp/js, utrzymujące w mocy postanowienie Dyrektora Popradzkiego Parku Krajobrazowego. (dokument w zasobach UMiG Muszyna)
13.09.2006r. Spotkanie w Ministerstwie Środowiska z udziałem Ministra Jana Szyszki, Sentora Stanisława Koguta i Waldemara Serwińskiego Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Podczas spotkania Minister Szyszko nie widział przeszkód, po stronie ministerstwa, w realizacji projektu „Siedem Dolin”. Jedyny problem stanowić miało Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego Nr 5/05 w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. (dokument w zasobach UMiG Muszyna)
13.09.2006r. Spotkanie w Ministerstwie Środowiska z udziałem Pana Andrzeja Szweda-Lweandowskiego Generalnego Konserwatora Przyrody, Senatora Stanisława Koguta i Waldemara Serwińskiego Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Generalny Konserwator Przyrody uznał, że Natura 2000 nie ogranicza realizacji projektu „Siedem Dolin” i nie widzi żadnych problemów ze strony swojego urzędu. (dokument w zasobach UMiG Muszyna)
26.09.2006r. Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wnosi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, skargę na postanowienie Ministra Środowiska. (dokument w zasobach UMiG Muszyna)
18.10.2006r. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do Wojewody Małopolskiego w sprawie uchylenia Rozporządzenia Nr 5/05 w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. (dokument w zasobach UMiG Muszyna)
25.10.2006r. Pismo Społecznego Komitetu Wspierającego Budowę Stacji Narciarskich Siedem Dolin do Wojewody Małopolskiego przekazujące podpisy z poparciem dla tej inwestycji polityków, samorządowców i innych osób związanych z Regionem.(zobacz dokument)
09.11.2006r. Spotkanie Wojewody Małopolskiego ze Społecznym Komitetem wspierającym budowę stacji narciarskich „Siedem Dolin”, do którego doszło w siedzibie Firmy FAKRO. (dokument w zasobach UMiG Muszyna)
10.11.2006r. Pismo Społecznego Komitetu Wspierającego Budowę Stacji Narciarskich Siedem Dolin do Wojewody Małopolskiego przekazujące kolejne podpisy polityków z poparciem dla tej inwestycji. (zobacz dokument)
29.11.2006r. Pismo Wojewody Małopolskiego do Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna odmawiające uchylenia Rozporządzenia Nr 5/05 w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. (dokument w zasobach UMiG Muszyna)
07.03.2007r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Sygn. akt IV S.A./WA 2037/06) oddalające skargę Burmistrza Miasta i Gminy Muszyna. (dokument w zasobach UMiG Muszyna)
17.03.2007r. Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wnosi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, skargę kasacyjną na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. (dokument w zasobach UMiG Muszyna)
25.06.2007r. Apel Społecznego Komitetu Wspierającego Budowę Stacji Narciarskich Siedem Dolin do Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego o osobiste zainteresowanie się przewlekłym prowadzenie sprawy przez podległych Mu urzędników. (zobacz dokument)
24.07.2007r. Narada w Ministerstwie Środowiska z udziałem Wicewojewody Małopolskiego, Senatora Stanisława Koguta i Burmistrza Miasta i Gminy Muszyna, podczas której ustalono, że dokonana zostania zmiana Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 5/05 w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w celu umożliwienia budowy wyciągów narciarskich na obszarze Popradzkiego parku Krajobrazowego, po sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko. (dokument w zasobach UMiG Muszyna)
21.08.2007r. Pismo Wojewody Małopolskiego do Pana Stanisława Koguta Senatora RP informujące o inwestycjach jakie mogą być realizowane w Popradzkim Parku Krajobrazowym. (dokument w zasobach UMiG Muszyna)
05.09.2007r. Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ponownie zwraca się do Wojewody Małopolskiego o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu sportowo-rekreacyjnego „Szczawniczek”. (dokument w zasobach UMiG Muszyna)
28.09.2007r. Ponowny list otwarty Społecznego Komitetu Wspierającego Budowę Stacji Narciarskich Siedem Dolin do Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego.(zobacz dokument)
 

23.03.2009r.

 Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu z Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską (zobacz sprawozdanie)
04.06.2009r.  Posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski (zobacz sprawozdanie)
05.06.2009r.

 Uchwała intencyjna Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski w sprawie projektu Siedem Dolin

(zobacz dokument)

04.09.2009r.  Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Stanisławem Sennikiem (zobacz sprawozdanie)
20.10.2009r.  Pismo Społecznego Komitetu Wspierania Realizacji Stacji Narciarskich do Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki (zobacz dokument)
22.10.2009r.  Spotkanie przedstawicieli Społecznego Komitetu Wspierania Realizacji Stacji Narciarskich z burmistrzem Miata i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Janem Golbą (zobacz sprawozdanie)
04.11.2009r.  Odpowiedź Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki na pismo Komitetu (zobacz dokument)
12.11.2009r.  Odpowiedź burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Jana Golby na pismo Komitetu (zobacz dokument)
11.04.2010r. XXXIII posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski, Kraków, Urząd Marszałkowski (zobacz dokument)
08.06.2010r. List otwarty do Jarosława Kaczyńskiego - Prezesa Prawa i Sprawiedliwości przesłany do członków Klubu Parlamentarnego PiS (zobacz dokument)
21.01.2010 Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do Marszałka Województwa Małopolskiego  (zobacz dokument)
22.04.2010 Odpowiedź Marszałka Wojewody Małopolskiego do Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (zobacz dokument)
02.06.2011 Posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego między innymi w sprawie "Siedmiu Dolin" (zobacz dokument)
21.06.2011 List do Wicepremiera Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka wysłany do ministerialnej kancelarii oraz opublikowany na łamach sądeckiego czasopisma „Dobry Tygodnik Sądecki” (zobacz dokument)

18.07. 2011
Pismo do senatora RP Stanisława Koguta z prośbą o interwencję u Ministra Gospodarki (zobacz dokument)
08.08.2011 Odpowiedź z Ministerstwa gospodarki na pismo senatora Stanisława Koguta (zobacz dokument)

07.09.2011r

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju Społeczny Komitet Wspierania Realizacji Stacji Narciarskich „Siedem Dolin” organizuje pikietę na przejściu dla pieszych w pobliżu skrzyżowania ulic Piłsudskiegi i Pułaskiego.

Cel akcji protestacyjnej to zwrócenie uwagi goszczących w Krynicy polityków i dziennikarzy na bariery prawne i administracyjne uniemożliwiające realizację przedsięwzięcia. Zatrzymywanym politykom ( w tym premierowi Donaldowi Tuskowi) i państwowym urzędnikom uczestnicy pikiety wręczali petycję.

(zobacz dokument)

Manifestacja zgromadziła blisko sto osób.

Zobacz informacje w mediach

RMF24.pdf

Dziennik_Polski.pdf

Gazeta_Krakowska.pdf

Sadeczanin.pdf

Dobry_tygodnik_sadecki 

02.09.2011 Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na pismo senatora Stanisława Koguta (zobacz dokument)
15.09.2011 Odpowiedź Ministra Środowiska na pismo senatora Stanisława Koguta  (zobacz dokument)
04.06.2013 Interpelacja posła Mariana Cyconia w sprawie możliwości weryfikacji obszarów Natura 2000 w Beskidzie Sądeckim i Pieninach opartej na obiektywnych i aktualnych danych dotyczących występowania objętych ochroną gatunków na tych terenach (zobacz dokument)
02.07.2013 Odpowiedź Ministerstwa Środowiska na interpelację posła Mariana Cyconia (zobacz dokument)
listopad 2014 rozmowa Prezesa Ryszarda Florka z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem
grudzień 2014 spotkanie u Marszałka województwa z udziałem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, Wojewody małopolskiego, samorządowców, dyrektora RDOŚ oraz przedsiębiorców
06.07.2015

Podpisanie rekomendacji dla programu (zobacz dokument)