List do Premiera

26 czerwca 2007

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

Prezes Rady Ministrów
Jarosław Kaczyński

Szanowny Panie Premierze !

Wobec braku działań w sprawie rozwiązania problemu budowy kompleksu rekreacyjnego pod nazwą Siedem Dolin ,zwracamy się do Pana o osobiste zainteresowanie się sprawą .Mija rok bezskutecznych starań zarówno władz samorządowych jak i społeczeństwa o rozpoczęcie inwestycji a podlegli Panu urzędnicy ,mimo wielokrotnych słownych zapewnień o poparciu tej inicjatywy odmawiają formalnego poparcia tego projektu.

Wobec braku środków w budżecie na pokrycie zwiększających się żądań społecznych oraz rosnącego niezadowolenia z działania rządu w kierunku rozwiązania problemu np. roszczeń pielęgniarek, przedstawiamy jedną z przyczyn tego stanu rzeczy.

Inwestycja o którą walczymy, zakładająca stworzenie 2000 nowych miejsc pracy jest blokowana przez Wojewodę małopolskiego ,lekarza z wykształcenia ,oraz Ministra Środowiska , co zmniejsza potencjalne wpływu do budżetu i ogranicza rozwój regionu nowosądeckiego

Chcemy wspierać budżet przez płacenie podatków, lecz opór ze strony urzędników wobec którego jesteśmy bezsilni zmusza nas do bezpośredniego zwrócenia się do Pana Premiera o interwencję .

W przypadku braku reakcji, zmuszeni będziemy rozważyć podjęcie bardziej stanowczych kroków, wzorem innych grup społecznych lub zawodowych.

Społeczny Komitet Wspierania Realizacji Projektu Stacji Narciarskich Siedem Dolin
www.siedemdolin.pl

Z wyrazami szacunku
W imieniu Komitetu

Jerzy Majka
Przewodniczący
Ul. Piłsudskiego 34
33-370 Muszyna
Tel 018-471-4887
0691 982 995

26 września 2007

Szanowny Panie Premierze,

W dniu 25 czerwca br. zwróciliśmy się do Pana o zainteresowanie się naszym problemem, z którym walczymy niestety bezskutecznie od dłuższego czasu. Chodzi o projekt budowy kompleksu rekreacyjnego pod nazwą „Siedem Dolin” na Sądecczyźnie (www.siedemdolin.pl). Od tamtej daty upłynęło 3 miesiące, niestety, odpowiedź nie nadeszła.

Minął drugi rok bezskutecznych starań zarówno władz samorządowych jak i społeczeństwa o wydanie stosownych pozwoleń, a podlegli Panu urzędnicy, mimo wielokrotnych słownych zapewnień o poparciu tej inicjatywy, odmawiają formalnego uzgodnienia planu przestrzennego zagospodarowania.

Inwestycja, o którą walczymy ma na celu stworzenie 2000 nowych miejsc pracy, dlatego popierają ją wszyscy w regionie mieszkańcy, samorządowcy, posłowie i senatorowie wszystkich opcji w naszym regionie.

Wstrzymywanie przedsięwzięcia, gwarantującego rozwój naszego regionu powoduje zmniejszenie ruchu turystycznego, a co za tym idzie brak pracy w naszym regionie i dalszą emigrację zarobkową.

Panie Premierze -Anglia , Irlandia to nie nasz kraj .Polska to nasz kraj a Sądecczyzna to nasza Mała Ojczyzna, w której chcemy mieszkać i godnie żyć. Dlatego jeszcze raz prosimy Pana o osobiste zainteresowanie się sprawą i pomoc w tak ważnym dla nas i dla naszego regionu przedsięwzięciu.

 

Z wyrazami szacunku

Komitet Społeczny „Siedem Dolin”

 

Jerzy Majka

Przewodniczący

Ul. Piłsudskiego 34

33-370 Muszyna