Czym są cookies?

„Cookie” jest informacją wysyłaną przez serwer internetowy, przechowywaną przez przeglądarkę internetową, dzięki czemu może ona zostać ponownie odczytana w przyszłości. Jest to bardzo przydatne, gdy chcemy, aby przeglądarka zapamiętała konkretne informacje.

Cookies są używane przez prawie wszystkie strony internetowe do różnych celów:

  • analizowania zachowań odwiedzających daną stronę,
  • personalizacji stron i zapamiętywania preferencji odwiedzających,
  • zarządzaniu koszykami w sklepach internetowych,
  • śledzeniu zachowania ludzi na stronach internetowych i prezentowaniu reklam behawioralnych.

Nasza strona używa dwóch rodzajów cookies:

Stałe cookies – Google Analytics – zamieszczone w celu poznania w jaki sposób strona jest używana, aby poprawić nawigację na stronie. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Pliki te są wykorzystywane do zbierania informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej strony. Wykorzystujemy te informacje do sporządzania raportów i aby pomóc nam udoskonalić witrynę. Ciasteczka gromadzą informacje w formie anonimowej, w tym liczbę osób odwiedzających witrynę, skąd odwiedzający zostali przekierowani na stronę, które strony odwiedzili.

Cookie związane z daną sesją – używane w związku z daną sesją przeglądarki dla poprawienia funkcjonalności strony. 

Usuwanie cookies

Większość przeglądarek internetowych pozwala na zarządzanie lub usunięcie plików cookie poprzez dostęp do ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w tym, jak zarządzać i usuwać cookie, należy odwiedzić www.allaboutcookies.org.

Odpowiedzialność

Materiały reklamowe zamieszczone na stronie internetowej siedemdolin.pl nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie prezentacją i reklamą produktów oferowanych przez firmę PPW Ryszard Florek. 

PPW Ryszard Florek na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie PPW Ryszard Florek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik.PPW Ryszard Florek nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu PPW Ryszard Florek.

Firma PPW Ryszard Florek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie informacji znajdujących się na swojej stronie internetowej.

Firma PPW Ryszard Florek nie ponosi odpowiedzialności za treść innych stron internetowych, do których dla wygody i wiadomości użytkownika zamieszcza na swojej stronie pośrednie i bezpośrednie odwołania (linki) Korzystając z nich, użytkownik opuszcza stronę firmyPPW Ryszard Florek

Firma PPW Ryszard Florek nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z uzyskania informacji na stronach internetowych, do których linki zostały zamieszczone na  niniejszej stronie internetowej.

Firma PPW Ryszard Florek oświadcza jednocześnie, że w momencie zamieszczania na swojej stronie internetowej linków do innych stron internetowych, strony te nie zawierały treści sprzecznych z prawem.

W przypadku zamieszczenia na obcych stronach internetowych odnośnika do strony internetowej  siedemdolin.pl, bez wymaganej zgody, firma PPW Ryszard Florek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody majątkowe i niemajątkowe wiążące się z uzyskanymi za pośrednictwem tych odnośników informacjami.

Korzystanie z materiałów

Wszystkie nazwy, oznaczenia graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze słowno-odróżniającym umieszczone na stronie  podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepsiami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Firma PPW Ryszard Florek ma wyłączne prawo do korzystania z tych znaków i oznaczeń.

Wszelkie prawa do strony internetowej siedemdolin.pl, w tym do jakichkolwiek jej elementów graficznych oraz układu stron oraz jakichkolwiek innych jej elementów są zastrzeżone. Zabronione jest kopiowanie projektów i układów graficznych strony internetowej siedemdolin.pl.

Wykorzystanie do publikacji  (w całości lub w części) dokumentów oraz grafik zamieszczonych na stronie internetowej siedemdolin.pl wymaga wcześniejszej zgody i autoryzacji firmy PPW Ryszard Florek.
Dozwolone jest ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie materiałów innym osobom – w zakresie dozwolonego użytku osobistego, pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane.

Wszelkie elementy niniejszej strony internetowej są chronione prawem i naruszenie tych praw skutkować będzie wystąpieniem przez firmę PPW Ryszard Florek na drogę postępowania sądowego przeciwko osobom lub podmiotom prawa te naruszającym.

 

Dane osobowe

W trakcie odwiedzania strony internetowej siedemdolin.pl mogą zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych danych osobowych. Informacje te podają Państwo dobrowolnie. Niepodanie przez Państwa informacji, o które prosimy spowoduje wstrzymanie przeprowadzanej czynności, dla której informacje te są niezbędne.

Udzielone przez Państwa informacje traktowane są przez firmę PPW Ryszard Florek  jako poufne i nie  będą one udostępniane osobom trzecim. Dane te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie  dla potrzeb technicznego zarządzania stronami internetowymi, obsługi klientów, przeprowadzania ankiet dotyczących produktów oraz w celach marketingowych wyłącznie w niezbędnym w danym przypadku zakresie.

Dane osobowe przekazywane są instytucjom i urzędom państwowym jedynie w obligatoryjnych przypadkach określonych w krajowych przepisach prawnych.

Z wyjątkiem danych osobowych służących do Państwa identyfikacji, przetwarzanych zgodnie z wytycznymi oświadczenia o prywatności, nie traktujemy jak poufne i podlegające ochronie prawnej żadnych innych informacji nadsyłanych za pośrednictwem internetu. Przesyłając jakiekolwiek dane czy materiały wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie tych danych przez firmę PPW Ryszard Florek do dowolnych celów, włączając w to reprodukcję, transmisję, publikację, przekaz radiowy i wysyłkę.