Komitet wspierający

16 lipca 2004 roku odbyło się spotkanie mieszkańców miejscowości Złockie i Szczawniczek,  którego tematem było zebranie opinii na temat realizacji planowanej inwestycji "Siedem Dolin".  

W trakcie spotkania powołano Społeczny Komitet Wspierania Realizacji Stacji Narciarskich "Siedem Dolin", który zebrał już kilkaset podpisów popierających realizację inwestycji.  

Komitet wystosował pismo do Wojewody Małopolskiego oraz Ministra Środowiska wraz z listami poparcia.

W sprawę zaangażowani są też sądeccy parlamentarzyści. Niektórzy, jak Senator PiS Stanisław Kogut, na prośbę Muszynian aktywnie wspiera to przedsięwzięcie.