Aspekty przyrodnicze

 

 

Zbocza, na których chcemy zlokalizować wyciągi przed wojną były pastwiskami. Obecnie są porośnięte lasem, który wygląda tak, jak na poniższych fotografiach:

Aspekty przyrodnicze

Aspekty przyrodnicze

Aspekty przyrodnicze

 

Las a trasy narciarskie

Proponując przebieg nowych tras narciarskich i wyciągów dołożyliśmy wszelkich starań, aby inwestycja ta była jak najmniej uciążliwa dla środowiska naturalnego, przebiegała możliwie po istniejących polanach, jak również w przypadku Roztoki, w miejscach istniejących przecinek dla linii wysokiego napięcia.

Planowane trasy przebiegają z dala od rezerwatów (najbliżej Rezerwat Żebraczy odległość 1 km) oraz cennych obiektów przyrodniczych, które są wyszczególnione w Planie Ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Dla nartostrad oraz tras biegowych w 90% chcemy wykorzystać istniejące drogi leśne i szlaki zrywkowe i tylko niektóre z nich wymagają poszerzenia, aby umożliwić przejazd ratraka.

Biorąc pod uwagę, że tereny, pomiędzy Jaworzyną a Wierchomlą, które dawniej były polanami są już obecnie w całości zalesione konieczna jest wycinka lasu.

W planach Przestrzennego Zagospodarowania dla stacji Szczawniczek zaplanowano teren o powierzchni 22 ha, w ramach którego nastąpi wylesienie ok. 10 ha lasu pod trasy narciarskie.

Za każdy 1 hektar wylesionego terenu pod trase natrciarską, deklarujemy zasadzenie 5 hektarów lasu w innym miejscu. Do tej pory zasadziliśmy już ponad 20 tys. drzew.

Nie każda ingerencja w środowisko naturalne musi odbywać się ze szkodą dla przyrody. Młody las absorbuje  4 razy więcej dwutlenku węgla z atmosfery niż las stary. W Polsce w ramach planowanej gospodarki leśnej wycina się rocznie 34 mln m3 drewna, tj. 30 mln sztuk drzew, a mino to  w wyniku akcji zalesień i przyrostów rocznych  przybywa 66 mln m3 masy drzewnej.

  • powierzchnia lasów w Polsce ciągle się zwiększa np. w roku 2001-2002 zalesiono łącznie 43,3 tys. ha gruntów, w roku 2003 - 27,1 tys. ha gruntów,
  • średnia lesistość w Polsce wynosi 28%, natomiast na terenach gmin Łabowa 69%, Muszyna 76%, Piwniczna 63%,
  • w powiecie nowosądeckim w latach 1999-2003 zalesiono 397 ha gruntów prywatnych. Ponadto należy zauważyć, że wiele terenów rolnych i łąk uległo samozalesieniu, które nie jest rejestrowane,
  • gmina Muszyna posiada 8835 ha lasów, a w ostatnich 5 latach zalesiono 165 ha, czyli planowane w związku z projektem  wylesienia nie stanowią nawet 10% powierzchni terenów rolnych i łąk, które w ostatnim czasie zostały zalesione,
  • w lasach prywatnych, w któych nie jest prowadzona planowana gospodarka leśna dla zaspokojenia potrzeb budżetów domowych właściciele lasów wycinają rocznie ok. 35 tys. m3 drewna, czyli ok. 30 tys. drzew. Natomiast jeśli rolnicy będą mieli możliwość pracy w turystyce i dla przykładu turysta  przyjedzie do Krynicy czy Muszyny i zostawi 1000 zł to jest to równowartość 5-10 ściętych drzew.

 

Przywrócenie pastwisk

Cenne dla tego regionu siedliska przyrodnicze, trawy, łąki, pastwiska, hale poprzez zaprzestanie wypasu ulegają degradacji, zarastają drzewami i borówczyną.  Ratunkiem dla nich jest przywrócenie wypasu, głównie owiec. Trasy narciarskie w okresie letnim, dobrze urządzone, porośnięte trawą i roślinami łąkowymi mogą z powrotem pełnić funkcje hal, jakie istniały na tym terene i wpisały się w tradycję folkloru. Tereny te również podlegają ochronie z ramienia Dyrektyw Europejskich. Dodatkowo ciąg tras narciarskich  ułatwi przepęd owiec.

 

Zwierzyna leśna a trasy narciarskie
Latem trasy narciarskie w obszarach leśnych służą jako pastwiska dla zwierzyny leśnej oraz żerowisk dla ptaków. Zimą zwierzyna leśna schodzi w niższe partie lasów, gdzie jest cieplej i jest dostęp do wody, a tam nie planujemy wylesień i tras narciarskich.

 

Mniej spalin

Popradzki Park Krajobrazowy to duży obszar, który obejmuje między innymi tereny Miast Krynicy, Muszyny i Piwnicznej. Ochrona środowiska to nie tylko przyroda, ale i powietrze. Jeżeli turyści będą się przemieszczać wyciągami narciarskimi, a mniej samochodami
(turysta przejedzie około 100 km mniej samochodem w czasie tygodniowego pobytu na terenie Parku) wówczas z centrów miast Krynicy i Muszyny znikną korki, a do atmosfery parku trafi tygodniowo kilkaset ton spalin mniej.